вторник, 26 януари 2010 г.

Погача

Бела погача над керемиди виси.
Месецът

Звезди

По тавана свещи горят.
Звездите.

Синя риза

Синя риза и бройница, пълна с просо и пшеница, и две дюли миризливи.
Небето, звездите, слънцето и месецът.

Тава

Една тава пълна с лешници, по средата само един орех.
Небето, звездите и месецът.

Поле..

Поле немерено, овци неброени, рогат овчар чувач.
Небето, звездите, месецът.

Простирам

Прострях кожа биволешка, сипах грах, турих гълъб да го пази.
Небето, звездите и месецът.

Фенерджия

Модра паница с свещи забодена; мина черен фенерджия, та ги запали, та горяха, докато дойде бял фенерджия, та ги изгаси.
Небето и звездите, нощта и деня.